Verklaring van geboorte

Bij welk Studbook wenst u uw fokproduct in te schrijven?
Dekkaart
*
*
*
https://sirecloud.be/cards/
help_outline
*
*
Het bestand moet minder wegen dan 5 MB. Extensions toegelaten: pdf jpg jpeg png webp tiff tif bmp gif.

info En joignant une copie de la carte de saillie (scan), le dossier sera traité plus rapidement et plus facilement.

*

Algemene voorwaarden

Het sperma is eigendom van de eigenaar van de hengst, behalve bijzondere overeenkomt.

De aangever wordt verondersteld te beschikken over alle nuttige rechten betreffende het sperma voor inseminatie.

De aangever verbindt er zich onherroepelijk toe om het Studbook SBS te garanderen voor elke actie die te maken heeft met wat voorafging, actie die tegen het Studbook %,{studbook} zou kunnen ingediend worden naar aanleiding van de inschrijving van het fokproduct in het genealogisch boek.

Deze garantie betreft eender welke klacht die zou geformuleerd worden, in hoofdzaak, intresten en kosten, gerechtelijke kosten inbegrepen.

De aangever zal tussenkomen vanaf de eerste vraag van het Studbook SBS en dit voor elke procedure, in der minne of gerechtelijk en zal feiten en oorzaak op zich nemen.

Êtes-vous certain(e) de ne pas posséder ce document ?